Par Mani


IMG_0632

Vēlēšanās un spēja gleznot man nākusi pēkšņi, pēc ceļojuma uz svēto Kailasa kalnu Tibetā. Tā ir vārdos neaprakstāma vēlēšanās atainot to, ko jūtu un, kā redzu pasauli. Esmu bezgala pateicīga LMA pasniedzējai Ilzei Neilandei, kuras studijā ‘Ceruleum’ jau daudzus gadus papildinu savas zināšanas un pilnveidoju prasmes. Pateicoties gleznošanai esmu sev atklājusi jaunu pasauli, pasauli, kurā es varu radīt to, ko vēlos, un, kurā nav it nekā neiespējama. Šobrīd es vairs nespēju iedomāties savu dzīvi bez krāsām un šī unikālā radīšanas veida – man tā ir iespēja visus pasaules procesus vērot daudz uzmanīgāk, sajust daudz spilgtāk un sarunāties bez vārdiem. Iespēja pamodināt un aizkustināt līdzcilvēku sirdis ir mans prieks.

Pateicības piepildīta dāvana, kas man dota.

Tas ir sapnis, kas kļuvis par realitāti.

 

Ar mīlestību,

Ieva Rubene